Diari-ks.com
 
Bekim Murati
N.T.P.SH “Diari”
Q.T. Kroi i bardhënr.67
10000, Prishtinë, Kosovë
E-Mail: contact@diari-ks.com

Tel/Fax: +381 (0) 38 550-116
Mob: +377 (0) 44 114-111